Bezpieczne ferie zimowe – 2020

Bezpieczne ferie zimowe – 2020

W dniu 15.01.2020r. zastęp GBA 2,7/16 z JRG 1 KP PSP w Stalowej Woli uczestniczył w spotkaniu z dziećmi i ich wychowawcami podczas zajęć organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli. Podczas spotkania omówiono zagrożenia z jakimi mogą spotkać się uczniowie zarówno podczas ferii jak i w życiu codziennym. W szczególności poruszono tematykę zagrożeń związanych z: tlenkiem węgla, hipotermią i niebezpieczeństwem pożarowym. Omówiono postępowanie
na wypadek powstania zagrożenia oraz zasady powiadamiania służb ratunkowych. Ponadto szczegółowo omówiono niebezpieczeństwo związane z wchodzeniem
na zamarznięte stawy, jeziora i cieki wodne. Przedstawiono zasady zachowania się osoby która wpadła w przeręblę, sposoby udzielania pomocy osobom zagrożonym oraz omówiono zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W trakcie prowadzonego spotkania słuchacze mogli zapoznać się z sprzętem znajdującym się na wyposażeniu zastępu GBA oraz czynnie uczestniczyć w szkoleniu z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Opracowanie: kpt. Kochanowicz Adam

 

Close Menu