Bezpieczne wakacje świetlica ,,Tęcza”

Bezpieczne wakacje świetlica ,,Tęcza”

W dniu 10 lipca 2019 roku zastęp GBA 2,7/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Stalowej Woli brał udział w pokazach, które odbyły się na terenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” przy MOPS w Stalowej Woli. W spotkaniu uczestniczyło dwadzieścia dwoje dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat oraz dwie osoby dorosłe. W trakcie spotkania przedstawiono i omówiono dzieciom i opiekunom podstawowe zasady pierwszej pomocy. Do pozoracji różnych sytuacji posłużyły strażakom fantomy, które są na wyposażeniu KP PSP w Stalowej Woli. Podczas spotkania wyjaśniono jakie informacje należy podać w trakcie zgłoszenia zdarzenia na numer alarmowy; omówiono zasady postępowania podczas wykonywania RKO, zakrztuszenia, padaczki oraz jak zabezpieczyć osobę ze złamaną kończyną. Uczestnicy w trakcie pokazów zadawali pytani oraz chętnie i z ciekawością brali czynny udział w pozoracjach. Na koniec spotkania strażacy odpowiadali na szereg pytań zadanych przez słuchaczy.

Opracował: mł.kpt. Marek Dul 

Close Menu