Ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej z jednostkami PSP i OSP

Ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej z jednostkami PSP i OSP

Dnia 25.08.2019 roku w godzinach 10:00- 15:30 na zbiorniku wodnym w miejscowości Musików odbyły się ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej z jednostkami PSP i OSP. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności współdziałania WOT z jednostkami PSP i OSP podczas działań ratowniczych na akwenach wodnych jak i w sytuacjach powodziowych.
Zakres ćwiczeń obejmował:
1. Ewakuacja osób poszkodowanych z terenów zagrożonych powodzią.
2. Podejmowanie osób z wody
3. Pierwsza pomoc dla osób podtopionych i wyciągniętych z wody.
4. Poszukiwanie osób zaginionych w terenie.
5. Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi (podniesienie i umacnianie korony wału).
Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach.
• GBA – JRG 1,
• SLRR NAVARA + łódź – JRG 1,
• GCBA – JRG 2,
• Ford Transit – KP PSP,
• SLRR NAVARA + łódź, GLBA + łódź, przyczepa do przewozu namiotu pneumatycznego – OSP Stalowa Wola
• SLRR TOYOTA + łódź – OSP Rzeczyca Okrągła
• Samochód ciężarowy JELCZ do przewozu osób (24+1) – 4 sztuki – WOT
W ćwiczeniach udział wzięło 96 żołnierzy WOT i 8 żołnierzy zawodowych. Kompania WOT została podzielona na 6 grup, które kolejno przechodziły przez stanowiska i realizowały poszczególne tematy szkolenia. Każde z ćwiczeń polegało na omówieniu zagadnienia oraz zagrożeń i zasad bhp podczas działań ratowniczych. Następnie każdy z plutonów przystępował do ćwiczeń praktycznych. O godzinie 15:00 ćwiczenia zostały podsumowane i zakończone. Całością ćwiczeń dowodził dowódca JRG I bryg. Cebulak Krzysztof.

Sporządził: asp.sztab. Dziadura Mariusz  

Close Menu