Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie

23 sierpnia 2019 r. strażacy Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu Fundacji PZU „Między tradycją a współczesnością”, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie . Szkolenie obejmowało część teoretyczna oraz praktyczna, która odbywała się na kilku stanowiskach. Strażacy przedstawili praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, omówili zasady postępowania podczas ich udzielania oraz przedstawiono prawidłowe zachowanie się podczas pożaru oraz w sytuacjach nagłych zmian pogody. W zajęciach udział wzięło 50 osób
Close Menu