Przekazanie samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Zdziechowice

23 listopada 2019 roku o godzinie 13.00 mszą św. w kaplicy zakonnej pw. Świętego Józefa w Radnej Górze rozpoczęła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu pożarniczego marki Renault Range D.14 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach.

Po wysłuchaniu Słowa Bożego, pododdziały pod dowództwem kpt. Pawła Rysia przemaszerowały na plac remizy OSP Zdziechowice, gdzie dokonano przekazania pojazdu. Następnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł wraz ze starostą stalowowolskim Januszem Zarzecznym i Wicestarostą a zarazem druhem jednostki OSP Zdziechowice Mariuszem Sołtysem oraz Burmistrzem Miasta Zaklikowa Dariuszem Toczyskim przekazali kluczyki i dowód rejestracyjny na ręce Prezesa i Naczelnika jednostki OSP Zdziechowice.

Ojcem chrzestnym auta został Minister Marcin Warchoł, natomiast matką chrzestną Skarbnik Gminy Zaklików Dorota Puzio, która nadała pojazdowi imię “Marcin”. Był to ukłon ochotników okolicznej jednostki, w stronę Ministra Marcina Warchoła, którzy wten sposób chcieli podziękować za okazane wsparcie i pomoc.

Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość znaleźli się między innymi:

  • Podsekretarz Stanu w Ministerswie Infrastruktury– Pan Rafał Weber,
  • Podsekretarz Stanu w Ministerswie Sprawiedliwości – Pan Marcin Warchoł,
  • Starosta stalowowolski Pan Janusz Zarzeczny,
  • Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli bryg. Robert Lebioda,
  • Burmistrz Gminy i Miasta Zaklików Pan Dariusz Toczyski

a także samorządowcy i inni zaproszeni goście.

W swych wystąpieniach gratulowali nowego pojazdu pożarniczego. Składając okolicznościowe życzenia dziękowali za ofiarną pracę dla dobra społeczeństwa. Pozyskany samochód służyć będzie społeczności lokalnej gminy Zaklików, przyczyniając się do zwiększenia jej możliwości operacyjno-technicznych.

Opracował: st. kpt. Krystian Bąk
Zdjęcia: Mieczysław Szałek

 

Close Menu