Stalowowolscy strażacy pomagają małym zuchom zdobyć sprawność harcerską

Stalowowolscy strażacy pomagają małym zuchom zdobyć sprawność harcerską

5 lutego 2020 roku rozpoczął się cykl spotkań stalowowolskich strażaków z zuchami Lasowiackiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, którzy ubiegają się o zdobycie harcerskiej sprawności strażaka.
Podczas pierwszego spotkania najmłodsi przedstawiciele ZHP zostali zapoznani z zawodem strażaka oraz specyfiką ich służby. Ponadto dzieci zostały przeszkolone z zasad korzystania numeru alarmowego 998 oraz przećwiczono scenki zgłaszania różnego rodzaju zagrożeń do dyspozytora straży pożarnej.
Zajęcia dydaktyczne były przeplatane rozmaitymi rodzajami gier i zabaw aby Ci najmłodsi obywatele naszego społeczeństwa na długo i z uśmiechem na twarzy zapamiętali wiedzę jaką chcieli przekazać im strażacy.
Na następnym spotkaniu zuchowie z Podkarpackiej Chorągwi ZHP zostaną zapoznani ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym znajdującym się na wyposażeniu jednostki ratowniczo gaśniczej nr 1 w Stalowej Woli.

Sporządził: kpt. Dawid Sagan
Zdjęcia: Ireneusz Wicek

Close Menu