Uroczystość 105-lecia powstania OSP w Jastkowicach połączona  z przekazanie nowego samochodu pożarniczego.

Uroczystość 105-lecia powstania OSP w Jastkowicach połączona z przekazanie nowego samochodu pożarniczego.

14 września 2019 roku o godzinie 16.00 mszą św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Jastkowicach rozpoczęła się uroczystość 105-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jastkowicach połączona z poświęceniem i przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/16 na podwoziu VOLVO.
Po wysłuchaniu Słowa Bożego, pododdziały pod dowództwem kpt. Pawła Rysia – funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbydniowie przemaszerowały na plac przed jednostkę OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Aktu przekazania nowego pojazdu pożarniczego wraz z kluczykami i dowodem rejestracyjnym na ręce Prezesa jednostki dh Wiesława Miklusa, Naczelnika jednostki dh Mirosława Czubata oraz kierowcy dh Krzysztofa Mierzwy dokonali:
• Pani Janina Sagatowska – Senator Rzeczpospolitej Polskiej,
• Pan Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
• nadbryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie,
• bryg. Rafał Szczypta – Zastępca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
• Pan Janusz Zarzeczny – Starosta Powiatu Stalowowolskiego,
• Pana Łukasza Bajgierowicza – Wójt Gminy Pysznica,
Ceremonii poświecenia dokonali proboszcz parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach ks. Adam Węglarz w asyście ks. Sławomira Brzeskiego.
Podczas uroczystości miało miejsce odczytanie rysu historycznego OSP Jastkowice oraz odznaczenie Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniających się druhom (dh Wiesław Miklus, dh Jan Mudy, dh Krzysztof Mierzwa).
Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość znaleźli się między innymi:
• Senator RP Pani Janina Sagatowska,
• Sekretarz Stanu oraz Poseł na Sejm RP Pan Rafał Weber,
• Delegacja Komendy Głównej PSP w Warszawie w osobach: bryg. Rafał Szczypta – przedstawiciel kierownictwa, bryg. Katarzyna Stańkowska, kpt. Piotr Janik,
• Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie nadbryg. Andrzej Babiec,
• Starosta powiatu stalowowolskiego Pan Janusz Zarzeczny,
• V-ce starosta powiatu stalowowolskiego Pan Mariusz Sołtys,
• Zastępca Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Pan Marek Ożga,
• Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli mł. bryg. Robert Lebioda,
• Nadleśnictwo Gościeradów Nadleśniczy Pan Janusz Pasek,
• Nadleśnictwo Janów Lubelski Nadleśniczy Pan Waldemar Kuśmierczyk,
• Nadleśnictwo Rozwadów Nadleśniczy Pan Jacek Pomykała,
• Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz Bajgierowicz.
• a także inni zaproszeni goście.
Na końcu uroczystości zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali nowego pojazdu pożarniczego. Składając okolicznościowe życzenia dziękowali za ofiarną pracę dla dobra społeczeństwa wsi Jastkowice, gminy Pysznica i powiatu stalowowolskiego.
Pozyskany samochód służyć będzie społeczności lokalnej gminy Pysznica, przyczyniając się do zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zakup sfinansowano ze środków Gminy Pysznica, Powiatu Stalowowolskiego, Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Opracował: kpt. Dawid Sagan

Close Menu