Uroczystość przekazania pojazdu pożarniczego dla OSP Gwoździec

Uroczystość przekazania pojazdu pożarniczego dla OSP Gwoździec

31 stycznia 2019 roku odbył się uroczysty apel z okazji poświęcenia i przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MERCEDES-BENZ z napędem 4×4 i zbiornikiem wody o pojemności 1000 litrów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźdźcu. Ceremoni poświęcenia dokonał proboszcz parafii SPIE pw. Św. Michała Archanioła ks. Kan. mgr Marek Sikora. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Stalowej Woli, bryg. Robertowi Lebiodzie, podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu Hymnu Polski. Zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Bojanów Sławomir Serafin. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Bogusław Kida – Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bryg. Robert Lebioda Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli, Grzegorz Idec – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP i inni. Prezes Mariusz Marut przyznał, że przekazanie jednostce OSP w Gwoźdźcu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA to bardzo ważne wydarzenie, bo do tej pory jednostka takiego pojazdu nie posiadała. Nie byłoby to możliwe gdyby nie przychylność i pomoc wielu osób i instytucji, dzięki którym udało się zdobyć środki na ten cel. Zakup był możliwy dzięki montażowi finansowemu, na który złożyły się środki z budżetu Gminy Bojanów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie i powiatu stalowowolskiego. Opracował: st.kpt. Krystian Bąk Zdjęcia: UG Bojanów
Close Menu