Naczelnik wydziału mł.bryg. mgr Szczepan Kozioł

tel. tel/fax: 15  842 65 11 wew. 351

e-mail: sz.koziol@straz.stalowawola.pl

Starszy specjalista kpt. inż. Krystian Nieradko

tel. tel/fax: 15  842 65 11 wew. 123

e-mail: k.nieradko@straz.stalowawola.pl

Starszy technik st.ogn. mgr Anna Symańska-Koń

tel. tel/fax: 15  842 65 11 wew. 352

e-mail: a.szymanska-kon@straz.stalowawola.pl

Starszy specjalista mgr inż. Tomasz Środek

tel. tel/fax: 15  842 65 11 wew. 353

e-mail: t.srodek@straz.stalowawola.pl

Close Menu