Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Komenda Powiatowa PSP w Stalowej Woli nie planuje w roku bieżącym realizacji zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tyś. euro.

Close Menu